slovenskokoroški simbol demokracije

Proponentni komite GRB KOROŠKIH SLOVENCEV predstavlja grb in zastavo narodne skupine oz. manjšine na Koroškem v Avstriji kot slovenskokoroški simbol demokracije! - Koroška in knežji kamen / Kärnten und der Fürstenstein

Torek, 25. 04. 2017 | 06:47 | Deutsch

Več vprašanj, več odgovorov

Dodatna vprašanja in nejasnosti razčistimo radi preko eMaila.