slovenskokoroški simbol demokracije

Proponentni komite GRB KOROŠKIH SLOVENCEV predstavlja grb in zastavo narodne skupine oz. manjšine na Koroškem v Avstriji kot slovenskokoroški simbol demokracije! - Koroška in knežji kamen / Kärnten und der Fürstenstein

Četrtek, 23. 02. 2017 | 05:45 | Deutsch

Več vprašanj, več odgovorov

Dodatna vprašanja in nejasnosti razčistimo radi preko eMaila.