slovenskokoroški simbol demokracije

Proponentni komite GRB KOROŠKIH SLOVENCEV predstavlja grb in zastavo narodne skupine oz. manjšine na Koroškem v Avstriji kot slovenskokoroški simbol demokracije! - Koroška in knežji kamen / Kärnten und der Fürstenstein

Četrtek, 30. 03. 2017 | 22:26 | Deutsch
Izris grba

Izris grba

"Šrafirana" izvedba grba

"Šrafirana" izvedba grba

Izris vertikalne zastave

Izris vertikalne zastave