slovenskokoroški simbol demokracije

Proponentni komite GRB KOROŠKIH SLOVENCEV predstavlja grb in zastavo narodne skupine oz. manjšine na Koroškem v Avstriji kot slovenskokoroški simbol demokracije! - Koroška in knežji kamen / Kärnten und der Fürstenstein

Četrtek, 30. 03. 2017 | 22:23 | Deutsch

Primeri grbov narodnih manjšin

grb Južih Tirolcev

grb Južih Tirolcev

grb Baskov

grb Baskov

grb Bretoncev

grb Bretoncev

grb Korzičanov

grb Korzičanov

grb Šonov

grb Šonov