slovenskokoroški simbol demokracije

Proponentni komite GRB KOROŠKIH SLOVENCEV predstavlja grb in zastavo narodne skupine oz. manjšine na Koroškem v Avstriji kot slovenskokoroški simbol demokracije! - Koroška in knežji kamen / Kärnten und der Fürstenstein

Četrtek, 30. 03. 2017 | 22:22 | Deutsch

Literarni namig

Osnovne herladike in istovetnostni simboli slovenskih občin

Osnovne herladike in istovetnostni simboli slovenskih občin

Die Kärntner Gemeindewappen

Die Kärntner Gemeindewappen