slovenskokoroški simbol demokracije

Proponentni komite GRB KOROŠKIH SLOVENCEV predstavlja grb in zastavo narodne skupine oz. manjšine na Koroškem v Avstriji kot slovenskokoroški simbol demokracije! - Koroška in knežji kamen / Kärnten und der Fürstenstein

Torek, 25. 04. 2017 | 06:46 | Deutsch
Freska od Josefa Ferdinanda Fromillerja v (Großer Wappensaal - Landhaus Celovec), 1740

Freska od Josefa Ferdinanda Fromillerja v (Großer Wappensaal - Landhaus Celovec), 1740

"Enthronement of the Dukes of Carinthia", ilustracija v "Österreichische Chronik von den 95 Herrschaften", Leopold Stainreuter (1340-1400)

"Enthronement of the Dukes of Carinthia", ilustracija v "Österreichische Chronik von den 95 Herrschaften", Leopold Stainreuter (1340-1400)

"Herzogstuhl" iz serije "Burgen und Schlösser", risba s svinčnikom, Markus Pernhart, okrog leta 1860

"Herzogstuhl" iz serije "Burgen und Schlösser", risba s svinčnikom, Markus Pernhart, okrog leta 1860