slovenskokoroški simbol demokracije

Proponentni komite GRB KOROŠKIH SLOVENCEV predstavlja grb in zastavo narodne skupine oz. manjšine na Koroškem v Avstriji kot slovenskokoroški simbol demokracije! - Koroška in knežji kamen / Kärnten und der Fürstenstein

Četrtek, 30. 03. 2017 | 22:25 | Deutsch
Knežji kamen v dvorani "Großer Wappensaal" v Celovcu

Knežji kamen v dvorani "Großer Wappensaal" v Celovcu