slovenskokoroški simbol demokracije

Proponentni komite GRB KOROŠKIH SLOVENCEV predstavlja grb in zastavo narodne skupine oz. manjšine na Koroškem v Avstriji kot slovenskokoroški simbol demokracije! - Koroška in knežji kamen / Kärnten und der Fürstenstein

Torek, 25. 04. 2017 | 06:46 | Deutsch
Zemjovid Slovenske dežele in pokrajin

Zemljovid Slovenske dežele in pokrajin

Velika vojvodina Karantanija in nj

Velika vojvodina Karantanija in njene krajine 952 - 1180

Srednja Evropa med 919-1125

Srednja Evropa med 919-1125